PokerStars.it homepage
Archivio-classifiche-superlega-ottobre 2012


  LEGA NLHE Serie A                    
  Player 8/10 10/10 15/10 17/10 22/10 24/10 29/10 31/10 Tot Pts Risultato
1 stecryele 9,58 70,40 8,24 70,40 8,80 9,67 10,16 17,07 204,33 Serie A+Fr
2 Chriswar73 9,41 40,65 40,65 9,96 10,99 17,60 49,78 24,89 203,92 Serie A+Fr
3 dado31792 70,40 19,53 13,07 26,61 31,48 9,86 9,17 18,82 198,93 Serie A+Fr
4 ACQUARJUS 8,80 9,86 14,37 10,49 28,74 40,65 14,08 70,40 197,39 Serie A+Fr
5 firefofox 15,01 10,16 8,87 49,78 9,86 70,40 12,26 11,73 188,07 Serie A
6 zisolord 28,74 31,48 26,61 9,76 15,01 19,53 31,48 12,85 175,47 Serie A
7 Milsollirama 10,16 12,85 70,40 11,13 9,01 10,16 26,61 23,47 173,80 Serie A
8 frk65 23,47 11,13 8,60 11,73 70,40 16,59 9,67 14,08 165,68 Serie A
9 Tonghua 10,86 26,61 10,16 10,16 9,41 13,55 70,40 10,74 161,89 Serie A
10 DocDanGe 11,73 49,78 28,74 9,17 10,86 21,23 12,07 17,60 161,18 Serie A
11 ECHECO 13,07 15,74 35,20 23,47 26,61 18,82 11,13 12,64 156,68 Serie A
12 Jorti68 14,68 35,20 11,90 8,18 35,20 17,07 11,42 21,23 154,89 Serie A
13 19ettore40 8,94 9,76 49,78 8,24 15,74 35,20 8,54 9,09 145,29 Serie A
14 laskydog 10,06 11,90 15,01 40,65 13,81 24,89 10,38 16,15 142,84 Serie A
15 scar18 8,67 13,55 18,18 35,20 21,23 26,61 10,06 8,41 141,90 Serie A
16 eljack40 14,37 12,45 9,09 17,60 11,57 28,74 35,20 10,06 139,08 Serie A
17 gospod69 19,53 17,60 18,82 9,67 17,60 13,07 17,60 22,26 136,15 Serie A
18 lilly2768 17,60 14,68 8,67 9,01 8,30 15,74 9,24 49,78 133,02 Serie A
19 cobra955 49,78 28,74 9,67 8,41 9,24 8,87 8,48 8,73 131,93 Serie A
20 terli76 15,36 9,41 9,86 14,37 49,78 12,45 9,41 9,96 130,59 Serie A
21 19ANTONIO72 10,74 13,07 15,36 9,32 20,32 31,48 8,41 20,32 129,04 Serie A
22 TheMist83 31,48 9,09 9,49 13,07 40,65 10,74 13,30   127,82 Serie A
23 Gelataio20 11,57 10,27 8,41 17,07 22,26 49,78 8,30   127,67 Serie A
24 MaxTA73 9,24 23,47 10,99 19,53 9,17 12,85 9,96 31,48 126,69 Serie A
25 Epic72 40,65 24,89 8,30 11,27 9,32 9,58 9,49 9,76 123,27 Serie A
26 Maui1973 8,73 8,80 14,08 13,30 12,07 10,99 9,58 40,65 118,21 Serie A
27 mikeall69 16,59 8,87 11,42 10,74 10,06 11,13 13,55 35,20 117,56 Serie A
28 RaiserHell 10,49 10,49 15,74 10,86 24,89 10,38 23,47 9,67 116,00 Serie A
29 Nomade62.it 8,41 9,01 9,41 31,48 23,47 8,60 11,90 11,13 113,42 Serie A
30 nicoperci68 10,99 16,59 24,89 12,85 8,54 11,57   26,61 112,05 Serie A
31 Mastra71 15,74 20,32 11,73 14,08 9,96 16,15 11,73 12,07 111,79 Serie A
32 Kartha   9,17 21,23 8,30 10,49 10,49 40,65 10,38 110,70 Serie A
33 GalacticFury 11,90 21,23 13,81 8,60 18,18 9,49 17,07 10,27 110,55 Serie A
34 superprunz 22,26 8,48 10,86 9,09 10,38 23,47 12,45 13,55 110,53 Serie A
35 fildiferro 12,85 16,15 12,64 8,73 13,07 9,01 24,89 12,26 109,61 Serie A
36 Adone61 24,89 8,18 11,57 8,54 9,09 11,27 15,01 19,53 108,08 Serie A
37 THEROCK11555 8,24 8,54 31,48 11,57 9,49 14,37 10,27 13,30 107,27 Serie A
38 fernando3933 18,82 10,99 20,32 9,41 14,08 8,41 9,76 15,01 106,81 Serie A
39 Luciossss 8,54 18,18 16,59 12,26 9,67 10,06 22,26 8,67 106,22 Serie A
40 INGEGNI 9,67 22,26 9,58 22,26 11,13 8,30 9,09 13,81 106,10 Serie A
41 Max_Best_09 9,49 10,74 12,26 21,23 17,07 12,07 10,74 12,45 106,04 Serie A
42 66ciuppa66 17,07 8,13 10,61 10,61 12,26 18,18 20,32 8,80 105,99 Serie A
43 Ost The Best 8,87 15,36 11,27 18,82 14,68 8,35 12,64 15,36 105,36 Serie A
44 gigigold68 11,42 18,82 19,53 15,74 14,37 10,61 14,68   105,17 Serie A
45 Raptorblue67 12,45 8,35 9,01 28,74 8,67 9,76 14,37 13,07 104,43 Serie A
46 Ghimalnesh 10,61 12,07 9,17 16,15 12,64 12,26 16,15 14,68 103,73 Serie A
47 Bons24 8,35 9,32 9,24 11,90 11,27 22,26 15,36 15,74 103,46 Serie A
48 mrwhite1971 9,17 10,61 23,47 16,59 10,61 12,64 10,61 8,87 102,58 Serie A
49 bartolo76 26,61 9,96 10,49 12,45   13,81   28,74 102,05 Serie A
50 sidus51 10,27 12,26 16,15 14,68 13,55 11,90 11,57 11,27 101,65 Serie A
51 va87 35,20 8,24 9,32 8,80 10,16 9,17 8,80 11,90 101,59 Serie A
52 kieblerstacy 12,64 9,58 8,73 9,49 12,85 10,27 28,74 9,01 101,33 Serie A
53 gc56 12,07 10,38 12,45 10,27 9,58 8,73 21,23 16,59 101,30 Serie A
54 Nisha3 11,27 10,06 9,76 12,07 12,45 20,32 10,86 14,37 101,17 Serie A
55 OssO76 9,32 8,41 22,26 18,18 8,94 15,36 8,60 8,94 100,02 Serie A
56 giusbel 9,01 11,73 12,07 24,89 8,87 9,96 11,27 11,42 99,23 Serie A
57 AADemetrioAA 12,26 10,86 17,60 12,64 10,74 15,01 9,32 10,16 98,59 Serie A
58 VMax_1977 18,18 9,67 10,74 13,55 11,73 9,09 15,74 9,17 97,86 Serie A
59 estropd 9,09 11,27 12,85 8,94 11,90 11,42 12,85 18,18 96,51 Serie B
60 mariokart137 9,86 11,42 8,54 20,32 16,59 8,54 10,99 9,32 95,59 Serie B
61 crico12 21,23 8,60 11,13 15,01 18,82   9,86 10,49 95,14 Serie B
62 alexmagic48 9,96 9,49 17,07 10,38 16,15 8,48 13,81 9,49 94,83 Serie B
63 Denzel73 8,48 8,94 8,35 13,81 15,36 14,68 16,59 8,60 94,81 Serie B
64 serpico957 14,08 14,37 9,96 8,35 11,42 8,18 19,53 8,54 94,43 Serie B
65 Moqosayex 20,32 11,57 14,68 9,58 8,24 9,41 9,01 10,99 93,81 Serie B
66 PIOMBO58 8,30 15,01 8,48 15,36 19,53 9,32 8,94 8,48 93,41 Serie B
67 gigiM83 13,55 9,24 10,27 9,24 10,27 8,94 18,82 11,57 91,90 Serie B
68 Mastro-old 16,15 12,64 8,94 11,42 13,30 8,24 8,35 10,61 89,67 Serie B
69 jackkk03 11,13 17,07 13,55 9,86 8,18 8,67 10,49 9,41 88,36 Serie B
70 chevolete 8,60 8,73 8,80 10,99 8,35 10,86 18,18 9,58 84,10 Serie B
71 MarkSardegna 13,81 8,67 10,06 10,06 8,60 11,73 8,73 9,86 81,51 Serie B
72 nadia7886 10,38 14,08 13,30 8,67 8,41 14,08 8,87   77,79 Serie B
73 tittid69 9,76 13,81 10,38 8,48 9,76 9,24 8,67   70,10 Serie B
74 Slece 13,30 8,30 8,18   8,73 13,30   10,86 62,68 Serie B
75 AGUACATE08   13,30   8,87 8,48 8,80 13,07 9,24 61,77 Serie C


  LEGA NLHE Serie B-1                    
  Player 8/10 10/10 15/10 17/10 22/10 24/10 29/10 31/10 Tot Pts Risultato
1 8JeanLuc3 12,07 24,89 40,65 14,68 70,40 49,78 10,06 40,65 263,17 Serie A+Fr
2 panciovilla 10,74 9,24 10,49 10,61 9,49 70,40 49,78 35,20 205,96 Serie A
3 nioling 9,09 35,20 70,40 16,15 9,41 9,24 40,65 9,41 199,55 Serie A
4 samaritani 15,01 70,40 19,53   8,80 22,26 35,20 12,64 183,84 Serie A
5 SuKunnu 23,47 49,78 15,74 40,65 15,74 9,76 10,99 9,24 175,38 Serie A
6 Devastation9 70,40 9,76 10,61 26,61 11,42 10,74 9,01 24,89 173,45 Serie A
7 MandelaFree 8,87 18,82 9,49 70,40 24,89 11,13 16,59 9,86 170,05 Serie A
8 valse83 8,67 14,68 12,85 24,89 31,48 10,27 13,55 49,78 166,17 Serie A
9 frency1967 18,82 12,45 49,78 35,20 14,08 14,37 11,27 9,58 165,55 Serie B
10 Rosy0410 11,13 23,47 11,73 11,13 10,74 13,30 70,40 11,73 163,64 Serie B
11 TexPorti21 40,65 9,41 10,99 11,57 35,20 31,48 9,67 10,86 159,84 Serie B
12 arakma 10,49 8,60 11,42 22,26 49,78 28,74 14,68 11,57 157,55 Serie B
13 AndBps 11,27 11,90 11,27 49,78 22,26 11,27 12,85 16,15 146,77 Serie B
14 devil71e 22,26 11,42 28,74 23,47 9,58 11,90 28,74 9,67 145,78 Serie B
15 menisco 19,53 18,18 22,26 8,87 28,74 9,01 9,41 28,74 144,74 Serie B
16 billyjoe66 49,78 8,87 9,41 10,16 9,96 20,32 17,07 18,18 143,75 Serie B
17 liuk40 35,20 11,73 13,55 15,74 11,27 24,89 21,23 9,09 142,70 Serie B
18 MikeDamOut 28,74 9,86 13,30 13,55 18,18 17,60 9,58 31,48 142,29 Serie B
19 sabafabiano 8,94 12,64 9,09 10,06 9,01 10,99 9,96 70,40 141,10 Serie B
20 15bonnie15 9,41 8,94 9,32 31,48 40,65 10,38 15,74 12,07 138,00 Serie B
21 giangip66 8,73 9,17 31,48 10,27 23,47 21,23 10,38 15,74 130,47 Serie B
22 asso130578 9,49 40,65 10,16 16,59 16,15 13,07   22,26 128,38 Serie B
23 orsetto_27 10,27 9,96 12,64 11,73 8,60 23,47 26,61 23,47 126,75 Serie B
24 eeandiamo 26,61 16,15 20,32 18,82 8,73 11,42 12,26 11,27 125,58 Serie B
25 fape69 13,07 28,74 14,68 9,49 12,45 12,45 13,81 18,82 123,50 Serie B
26 falcodapreda 13,81 11,27 12,07 12,45 10,99 35,20 14,37 12,85 123,02 Serie B
27 Sgnri' 12,26 10,38 16,15 21,23 21,23 11,57 17,60 12,45 122,86 Serie B
28 gered777 9,86 13,81 21,23 17,60 13,55 26,61 8,73 10,74 122,12 Serie B
29 karina671 21,23 9,09 35,20 9,67 8,87 12,85 9,32 13,55 119,78 Serie B
30 angelo1261 17,07 14,08 13,81 28,74 13,30 9,49 9,17 10,38 116,04 Serie B
31 seaandsand 15,36 10,61 18,82 15,36 8,94 14,08 11,42 21,23 115,82 Serie B
32 axelraise 9,24 17,07 26,61 19,53 12,85 17,07 10,61   112,99 Serie B
33 Trap53 9,01 10,06 10,86 9,41 11,73 40,65 8,94 9,32 109,99 Serie B
34 EUNO.IT   31,48 15,01 12,07 9,76 16,59 10,49 13,81 109,22 Serie B
35 hokuto87 20,32 11,13 9,17 12,64 19,53 9,09 9,76 16,59 108,23 Serie B
36 Taker_Andrea 10,86 15,36 16,59 15,01 9,09 10,86 18,18 12,26 108,21 Serie B
37 amache13 15,74 15,01 8,41 11,42 18,82 12,26 11,13 15,36 108,15 Serie B
38 malu2007 11,42 17,60 8,60 10,74 12,64 9,67 10,74 26,61 108,02 Serie B
39 enzi60 10,99 20,32 10,38 13,30 9,67 8,80 11,73 20,32 105,53 Serie B
40 jockey-va68 9,76 9,01 17,07 12,85 14,37 18,18 9,09 15,01 105,35 Serie B
41 aky89 9,32 9,67 14,08 10,38 26,61 9,17 15,01 9,76 104,00 Serie B
42 Cinghialones 17,60 8,54 24,89 9,24 13,81 19,53 10,27   103,87 Serie B
43 maxpala 14,08 15,74 8,80 13,81 10,27 16,15 12,64 10,99 102,49 Serie B
44 cinghio1962 18,18 12,85 9,24   11,57 15,36 24,89 9,17 101,27 Serie B
45 ok-jazel 13,55 9,32 13,07 9,32 14,68 12,64 13,30 14,08 99,98 Serie B
46 gipeto14 10,16 22,26 11,57 18,18 11,13 10,06 16,15   99,51 Serie B
47 biscio72 12,64 10,86 8,87 20,32 10,06 9,32 15,36 10,06 97,50 Serie B
48 LEONE 61 14,68 10,16 10,74 17,07 9,32 9,96 10,86 14,68 97,47 Serie B
49 WillyA7 12,85 13,07 10,06 10,49 10,49 8,94 20,32 10,61 96,85 Serie B
50 acnihc 11,57 13,30 9,96   15,01 9,58 22,26 13,30 94,99 Serie B
51 freedomrm 9,67 10,49 9,76 8,94 10,86 15,01 18,82 11,13 94,69 Serie B
52 Paolee.it 11,73 10,74 11,90 10,99 11,90 10,61 11,90 14,37 94,15 Serie B
53 spingio 16,15 16,59 14,37 9,17 13,07 14,68 9,49   93,53 Serie B
54 Aquila1312 10,61 8,73 8,48 9,86 20,32 13,81 9,86 10,49 92,16 Serie B
55 VogueTn 16,59 9,49 8,73 13,07 10,61 11,73 11,57 10,16 91,97 Serie B
56 girovin   21,23 11,13 11,27 9,17 15,74 9,24 11,90 89,68 Serie B
57 ArdoNelVento 8,60 11,57 9,86 9,76 17,60 13,55 8,80 9,49 89,24 Serie B
58 Dr.Otto888 8,80 14,37 8,54 14,37 8,67 12,07 12,07 10,27 89,16 Serie B
59 x--yuma--x 12,45 12,07 9,01 14,08 17,07 18,82     83,50 Serie B
60 fba80   8,48 8,67 11,90   8,87 31,48 13,07 82,47 Serie B
61 paoloserra 10,06 10,27 8,94 10,86   10,16 14,08 17,07 81,45 Serie C
62 maxmax1969 11,90 26,61 12,45 12,26 15,36       78,57 Serie C
63 jacopooo 24,89 8,80 23,47 9,01 10,16       76,33 Serie C
64 PRINGE5 14,37 8,67 18,18   9,86   13,07 11,42 75,56 Serie C
65 alenduro66 31,48 9,58 15,36 9,09 8,54       74,05 Serie C
66 kormi1976 9,17   17,60 9,58 16,59   19,53   72,46 Serie C
67 salvov81 10,38   10,27   12,07 9,86 8,87 17,60 69,05 Serie C
68 ASSO72777 9,58 10,99 12,26   12,26   12,45 9,96 67,49 Serie C
69 cuorecaffe 9,96 19,53 9,67   10,38 10,49     60,03 Serie C
70 abissale 13,30 12,26 9,58       23,47   58,61 Serie C
71 lightburner       9,96 9,24 9,41 10,16 19,53 58,29 Serie C
72 Emin3m90   13,55             13,55 Serie C


  LEGA NLHE Serie B-2                    
  Player 8/10 10/10 15/10 17/10 22/10 24/10 29/10 31/10 Tot Pts Risultato
1 MomoMan2 18,18 14,68 70,40 40,65 70,40 49,78 70,40 28,74 363,22 Serie A+Fr
2 felik10 9,41 49,78 24,89 17,07 11,73 17,07 49,78 49,78 229,52 Serie A
3 AndresJR62 10,74 24,89 21,23 24,89 10,27 17,60 9,58 70,40 189,59 Serie A
4 giooldman 40,65 11,27 16,59 28,74 40,65 19,53 8,87 10,27 176,56 Serie A
5 SosukeSagara 9,86 31,48 18,82 23,47 12,07 24,89 12,45 40,65 173,68 Serie A
6 CorsaroEriKK 13,07 40,65 11,73 31,48 12,26 9,41 13,55 26,61 158,76 Serie A
7 loopie26 11,57 70,40 12,64 12,07 18,82 9,09 10,74 13,07 158,40 Serie A
8 Pols0o7 9,32 13,55 15,74 15,01 11,42 70,40 12,64 10,06 158,15 Serie A
9 luigi60506 10,99 11,42 17,60 70,40 8,80 16,59 8,80 11,42 156,03 Serie B
10 34Psquare 16,15 12,64 49,78 14,08 21,23 15,74 9,32 16,15 155,10 Serie B
11 PAPPARDELLO 11,27 35,20 15,36 13,07 35,20 15,01 14,68 14,37 154,17 Serie B
12 rosaangela 28,74 8,80 13,30 18,82 12,85 40,65 13,81 17,07 154,04 Serie B
13 emmedj38 17,07 9,24 26,61 18,18 14,68 35,20 9,24 21,23 151,45 Serie B
14 DELLON666 12,45 28,74 10,49 13,30 28,74 12,64 23,47 12,45 142,28 Serie B
15 cicciopal75 70,40 10,86 17,07 11,27 8,73   14,08 9,67 142,09 Serie B
16 adambayer99 49,78 15,36 11,13 11,42 9,01 22,26 10,86 10,99 140,83 Serie B
17 mistersarino 11,90 15,74 12,85 11,73 22,26 14,68 40,65 10,74 140,55 Serie B
18 Lady170184 12,64 13,81 11,42 21,23 24,89 28,74 13,30 12,64 138,68 Serie B
19 CDL65 19,53 9,01 18,18 9,49 49,78 8,94 12,85 9,09 136,87 Serie B
20 barchessa 24,89 9,32 31,48 9,96 10,99 16,15 11,57 22,26 136,64 Serie B
21 imran89 31,48 10,49 20,32 12,26 9,86 11,13 31,48 9,58 136,61 Serie B
22 SpAkKo94 9,01 13,07 14,37 11,90 14,08 21,23 11,27 35,20 130,14 Serie B
23 Vegrino 35,20 8,87 14,68 17,60 10,49 9,01 20,32 12,26 128,44 Serie B
24 danko820 23,47 9,17 23,47 15,36 16,15 9,67 15,01 15,74 128,03 Serie B
25 gian1959 10,27 9,41 8,80 9,32 9,24 26,61 35,20 18,18 127,03 Serie B
26 frig71 9,49 10,16 12,26 49,78 13,30 12,85 9,67 9,49 127,01 Serie B
27 VIOLADIRAZZA 9,96 9,58 15,01 35,20 17,07 9,49 24,89   121,20 Serie B
28 0..Salvo..PA 10,49 11,73 40,65 9,58 8,87 10,06 17,60 10,49 119,48 Serie B
29 orny21 9,58 11,13 16,15 14,68 12,64 12,26 26,61 15,01 118,06 Serie B
30 ciaramitaro 22,26 23,47 10,16 19,53 11,13 18,18 13,07   117,80 Serie B
31 essere2010   13,30 10,06 22,26 15,74 23,47 18,82 10,61 114,26 Serie B
32 marraco69 9,17 12,07 8,94 9,09 26,61 11,73 16,59 19,53 113,73 Serie B
33 locusta78 17,60 15,01 9,32 20,32 9,41 14,37 11,90 11,27 109,21 Serie B
34 NicolaT 9,67 18,82 8,87 10,27 23,47 13,07 12,26 11,57 107,99 Serie B
35 logisland 26,61 9,09 14,08 9,86 9,32 13,55 10,06 15,36 107,93 Serie B
36 elsio71 10,38 10,06 22,26 10,74 10,06 11,27 21,23 11,73 107,73 Serie B
37 tarkus2009 16,59 17,07 13,07 12,45 15,01 10,99 8,94 12,85 106,98 Serie B
38 luiarmi 15,74 21,23 9,24   13,81 9,24 18,18 17,60 105,04 Serie B
39 libellula75 9,76 10,38 19,53 9,24 19,53 10,86 14,37 10,86 104,53 Serie B
40 ardito79 14,68 16,59 10,86 13,55 17,60 15,36 15,74   104,39 Serie B
41 Ragnaros80 21,23 10,61 11,27 10,38 11,57 14,08 10,27 13,81 103,22 Serie B
42 ESVEDRAL 8,87 9,86 10,38 10,16 20,32 9,58 22,26 10,16 101,60 Serie B
43 gi.m.71 10,16 11,90 10,99 13,81 9,49 9,76 9,76 24,89 100,77 Serie B
44 kettina2 20,32 20,32 11,90 16,15 11,27 11,57 9,09   100,63 Serie B
45 uncane 10,61 17,60 9,49 16,59 14,37     31,48 100,15 Serie B
46 ce_catalin 11,13 14,37 11,57 9,67 15,36 8,80 19,53 9,24 99,68 Serie B
47 LoSCANDALOSO 8,67 12,85 35,20 9,41 13,07   9,96 10,38 99,54 Serie B
48 pellicano13 12,07 10,99     31,48 9,32 11,73 23,47 99,08 Serie B
49 sportivita' 8,80 18,18 9,76 10,86 9,67 20,32 10,49 9,76 97,85 Serie B
50 kammamuri's8 13,81 10,27 10,74   18,18 10,49 16,15 16,59 96,23 Serie B
51 ZioSam87 11,42 22,26 9,17   13,55 13,30 10,38 14,68 94,76 Serie B
52 noos140 15,36 9,96 9,41 10,99 10,74 12,45 10,16 14,08 93,14 Serie B
53 acolazioneee 10,06 9,67 28,74 10,49   10,74 11,13 11,90 92,73 Serie B
54 maurod75 18,82 8,94 10,61 10,06 9,58 9,17 12,07 12,07 91,32 Serie B
55 Padontop 10,86 19,53 12,07 15,74   9,96 9,41 13,55 91,12 Serie B
56 cmax74 9,24 14,08 9,58 9,76 16,59 10,16 10,99 9,01 89,43 Serie B
57 blusky72 12,26 10,74 9,67 10,61 10,38 10,27 15,36 9,32 88,61 Serie B
58 Siubello 15,01 12,45 13,81 9,17 8,67 10,38   18,82 88,29 Serie B
59 yeye2stars 11,73 26,61 9,86 26,61   11,90     86,71 Serie B
60 stefy010 8,94 8,60 10,27 11,13 9,17 10,61 17,07 9,17 84,96 Serie B
61 NLuciano     9,09 12,85 10,86 31,48 9,86 9,96 84,10 Serie C
62 2cooky 12,85 16,15 12,45       28,74 13,30 83,49 Serie C
63 perlanera03   8,67 9,96 9,01 8,94 13,81 9,49 20,32 80,20 Serie C
64 HaloRock   11,57 13,55 11,57 10,16 18,82   11,13 76,80 Serie C
65 sumy1986 9,09 8,73   14,37 12,45 8,87 9,17 9,86 72,53 Serie C
66 19ariete61 8,73     12,64 9,96 12,07 11,42 8,94 63,77 Serie C
67 jomax58 13,55 9,76     10,61 9,86 9,01 9,41 62,20 Serie C
68 jl21111971 13,30 12,26     11,90 11,42 10,61   59,49 Serie C
69 Nike947 14,08 9,49             23,57 Serie C
70 lady_moon_65     9,01   9,76       18,78 Serie C
71 Nippo1984 14,37               14,37 Serie C
72 xypiero         9,09       9,09 Serie C


  LEGA NLHE Serie C                    
  Player 8/10 10/10 15/10 17/10 22/10 24/10 29/10 31/10 Tot Pts Risultato parziale
1 ipercatt 8,63 98,56 42,40 17,98 15,85 12,62 22,37 11,92 230,32 Serie A+Fr
2 valeriana64 64,01 18,63 9,08 14,86 10,23 13,58 16,41 75,39 222,18 Serie B
3 MirkezDreams 26,13 69,69   35,96 19,41 29,59 10,46 28,49 219,74 Serie B
4 k4idan 30,17 17,70 67,03 10,64 16,40 10,22 17,84 37,69 207,71 Serie B
5 OPNicola 9,05 19,33 94,80 12,08 9,25 12,91 26,47 10,07 193,97 Serie B
6 DonBairo68 90,52 13,05 10,34 14,18 32,81 9,73 12,62 8,38 191,63 Serie B
7 gippo23 10,45 8,24 11,10 8,80 9,77 83,69 16,11 33,71 181,87 Serie B
8 gioronk   32,85 27,37 12,28 19,91 16,41   53,31 162,14 Serie B
9 macignoMg 9,60 27,34 11,58 16,32 10,85 12,34 59,18 11,36 158,57 Serie B
10 riogrande11 10,18 12,22 12,67 67,28 10,77 24,16 9,48 8,65 155,41 Serie B
11 Mila727   10,95   8,13 38,82 13,23 83,69   154,82 Serie B
12 sardy75   9,76 11,76 95,15 13,39 8,68 12,34   151,08 Serie B
13 jacktorre 34,21 11,23 18,59 19,42 8,59 21,61 11,50 21,76 146,92 Serie B
14 SBR37   11,95 8,84 10,57 86,80 10,63 9,36 8,33 146,47 Serie B
15 Zio_Sidio 13,49 14,53 8,92   50,11 37,43 9,24 12,07 145,80 Serie B
16 CINIX 20,77 25,45 29,98 11,45 9,64 10,99 20,30 14,78 143,37 Serie B
17 frank1673 24,19 24,64 24,48 11,29 13,08 23,21 10,00 9,99 140,89 Serie B
18 TurtleLothar 11,59 13,54 17,92 8,19 8,95 48,32 17,08 14,00 139,59 Serie B
19 ldiek 17,75 11,31 13,98 8,28   34,17 9,19 43,52 138,20 Serie B
20 gazzoluke 10,25 14,86 9,83 10,71 61,37 8,25 12,76 8,88 136,91 Serie B
21 manimaranto 45,26 18,97 15,38 9,92 18,10   11,61 17,29 136,53 Serie B
22 sbabbaro85 40,48 11,16 33,52 10,44 30,69 9,24     135,53 Serie B
23 EXIPLCASA 12,68 16,90 9,53 47,57 14,08 11,29 8,45 13,76 134,26 Serie B
24 dodo4u 16,26 9,15 23,70 10,99 17,36 18,71 23,21 11,63 131,02 Serie B
25 firewall60 8,26 8,85 9,39 15,24 26,17 18,26 21,61 20,91 128,69 Serie B
26 niconix87 16,81 37,25 8,48 13,46 14,27 8,92 13,40 12,23 124,82 Serie B
27 Patica555 9,94 9,00 13,15 26,39 12,40 10,80 19,20 23,84 124,71 Serie B
28 AAAAlberto 17,11 16,66 38,70 18,66 11,70   8,25 11,50 122,58 Serie B
29 beppevecchio     47,40 10,77 15,59 17,84   30,78 122,38 Serie B
30 pickwick62 8,20 16,20 13,83 25,43 21,70 8,82 9,30 18,85 122,32 Serie B
31 N10 Of Poker 36,96 12,04 12,34   21,05 14,35 11,29 13,33 121,36 Serie B
32 Anto488 15,30 23,23 10,28 16,08 17,72 19,20 10,22 9,14 121,18 Serie C
33 chinabowl 32,00 15,39 10,95 21,28 9,41 9,86 10,54 9,42 118,87 Serie C
34 ARASI2     18,24 10,38 10,45 59,18 9,80 9,73 117,78 Serie C
35 torwakwarr     54,73 15,64 12,27 15,54 8,82 9,90 116,91 Serie C
36 pliskin_oi 11,40   35,83   10,60 31,63 10,30 16,07 115,85 Serie C
37 manina1 19,75 15,58 13,41 17,09 8,64 8,21 19,73 12,56 114,97 Serie C
38 alamode76 11,50   10,80 9,61 28,93 10,72 41,85   113,41 Serie C
39 northernduke 10,67 9,66 13,54 22,43 11,81 15,82 8,97 18,28 111,19 Serie C
40 gatto44 25,11 8,19 11,85 9,29 15,11 10,15 8,59 19,46 107,74 Serie C
41 sestu2000 8,83 28,45 12,78 11,62 13,24 9,42 10,63 10,77 105,74 Serie C
42 bunsen1004 10,38 26,34   28,69 16,12 12,76 8,41   102,71 Serie C
43 verynobleman 15,09 10,57 8,96 18,31 11,11 16,11 9,54 10,45 100,14 Serie C
44 marcoporte   10,06 15,59 11,80 15,34 8,50 20,92 15,72 97,93 Serie C
45 albe6969 9,54 16,43 12,45 10,20 13,90 10,30 11,72 12,74 97,28 Serie C
46 torinese862     25,34 23,79 14,47 13,40 10,80 8,27 96,07 Serie C
47 Mirkonitu 8,92 8,51 9,78 30,09 10,16 8,17 11,09 9,01 95,72 Serie C
48 Giosirco 8,30 17,42 8,35 33,64   19,73 8,17   95,60 Serie C
49 vale1410   11,62 8,80 10,32 27,45 8,29 12,91 15,39 94,77 Serie C
50 canoro 9,14 9,91 10,41 13,73 12,66 15,03 13,07 10,36 94,31 Serie C
51 Vuk1969     21,75 11,71 9,15 8,13 16,74 25,13 92,61 Serie C
52 davide821 13,20 10,82   20,76 12,15 9,36 14,35 10,88 91,53 Serie C
53 Moccia 1981   9,19 17,60 12,71 8,39 12,08 18,26 11,77 90,02 Serie C
54 fabric72       8,35 35,43 11,09 34,17   89,03 Serie C
55 MuloTestardo 52,26 9,71 8,62 8,51     9,86   88,97 Serie C
56 pAniKo72 9,76 10,63 10,67 24,57 13,72 8,45 10,72   88,52 Serie C
57 Joline80   22,61 18,96     13,76 24,16 8,95 88,44 Serie C
58 franto18 12,10   16,50 9,66 20,46 11,39 8,29 8,23 86,62 Serie C
59 ykkynakky   13,41 9,58 8,99 12,94 9,48 14,15 17,77 86,31 Serie C
60 Fangel74   56,90 10,11   10,30   8,37   85,68 Serie C
61 MauryOz 18,10 12,62 12,56 9,81   20,92 11,18   85,20 Serie C
62 angstchopin 14,14 49,28     12,04     8,43 83,88 Serie C
63 Juventino919 8,37 23,90 11,67 11,21 8,24 11,84 8,50   83,73 Serie C
64 tufilla69       54,93 10,37 8,87   8,82 83,00 Serie C
65 antoniio6     11,25 17,67 8,72 10,38 8,21 26,65 82,88 Serie C
66 bbul2     20,21 12,83 11,92 9,80 13,95 12,93 81,64 Serie C
67 mark-bruce84 11,78 12,42 22,34 11,54 8,77 11,96     78,81 Serie C
68 Doyouknowbb   18,30 9,16   10,53 15,28 10,15 15,08 78,50 Serie C
69 Pedro14444 8,48 8,82 14,13   12,80 8,33 15,54 9,81 77,91 Serie C
70 mizioq 13,97 10,45 11,94 16,82 14,67 9,93     77,78 Serie C
71 fenicedoro 9,49 8,45 8,76 42,55   8,41     77,67 Serie C
72 3FZziplex 9,65 8,71   31,72 8,35 8,77   9,08 76,28 Serie C
73 Rewa347   14,23 19,77 12,18 9,31   10,99 9,57 76,05 Serie C
74 lollo70113 21,95     9,16 16,70   27,90   75,71 Serie C
75 angelwilly 27,29   22,99 10,84   12,21     73,34 Serie C
76 ciaky70 12,43 29,72 11,33 9,20 9,89       72,57 Serie C
77 magillino   8,92 9,12 8,58 9,58 10,90 15,28 9,50 71,88 Serie C
78 simimax         11,50 9,03 37,43 13,12 71,07 Serie C
79 rstkrk1       10,14 9,47 41,85 9,60   71,06 Serie C
80 Patry_146 18,48 10,28 9,34 13,59 18,94       70,63 Serie C
81 piccola6 8,23 8,42 21,20 8,22   12,48 11,84   70,38 Serie C
82 lotar52   8,61 8,69 8,41 8,20 14,15 12,48 9,28 69,82 Serie C
83 ciccione81     9,30 8,16 13,56 8,73 8,33 20,15 68,21 Serie C
84 nicipoker71 10,00 8,27 19,35   9,53 9,66 9,08   65,89 Serie C
85 criminale26   10,88 9,88 8,44 8,28 27,90     65,38 Serie C
86 Eddy530 8,16 34,85   11,06     10,90   64,97 Serie C
87 rinota   21,01 9,00 8,83 8,47 14,57     61,89 Serie C
88 Norma1954 8,75 44,08 8,88           61,71 Serie C
89 sonochisono   8,89 10,73 8,31     31,63   59,57 Serie C
90 atir.it 21,34   8,58   12,53 17,08     59,53 Serie C
91 PISTY973 8,13 8,33     8,81 8,37 15,82 9,65 59,11 Serie C
92 momimax   8,13 14,63 8,95 9,20   8,87 9,21 58,99 Serie C
93 mdgcall 13,07 20,55     25,06       58,67 Serie C
94 Rosacroce             48,32 10,26 58,58 Serie C
95 MARCHITTO27   15,99 31,60 9,76         57,35 Serie C
96 superandaco     13,27 8,38 9,96 25,23     56,84 Serie C
97 max2360     20,69 8,91   9,13   16,86 55,59 Serie C
98 mazzy71   11,02   9,87 11,60     22,73 55,21 Serie C
99 martini650         43,40   11,39   54,79 Serie C
100 nihil3 10,06 9,96 9,43 11,14     13,23   53,82 Serie C
101 avio1965 9,34 11,46 12,24 10,91     8,63   52,58 Serie C
102 nick69837 8,52     9,97   11,50 8,73 13,54 52,25 Serie C
103 polpettina56     16,26 8,61   26,47     51,34 Serie C
104 amavoac     12,14 15,04 14,89   8,54   50,61 Serie C
105 mannagg77 11,32 12,52 17,03       9,73   50,59 Serie C
106 pop_morak 15,76 10,39 8,38 15,86         50,38 Serie C
107 belthezor 14,50 20,12 15,18           49,79 Serie C
108 Firewall64   40,24   9,24         49,48 Serie C
109 danguard69 23,37   8,41   9,10     8,59 49,47 Serie C
110 maudaz   10,51   10,51 9,36 8,63 10,08   49,08 Serie C
111 Piccy76   11,78   19,84   17,45     49,07 Serie C
112 FantaGame 10,12   9,68 8,69   20,30     48,78 Serie C
113 ALEXRM69 12,55 9,53     11,40 13,95     47,43 Serie C
114 0oTONYo0     8,55 38,84         47,39 Serie C
115 marfin230 10,74 17,99 9,25       9,03   47,01 Serie C
116 falcodoro400 11,06 10,33 10,53 14,51         46,43 Serie C
117 iasdif 9,70 9,57     8,31   18,71   46,31 Serie C
118 ElvesMaster 12,32 11,09   12,39 10,02       45,82 Serie C
119 caneghira   17,16 8,45 9,42       10,56 45,58 Serie C
120 fra613 10,90 13,29 10,16         11,00 45,35 Serie C
121 Guss7272 20,24 8,21   8,76     8,13   45,34 Serie C
122 Gizeh72     28,58 16,56         45,15 Serie C
123 csmmello1961     8,31   8,17 9,19 9,42 8,76 43,85 Serie C
124 Arlenello       27,47   14,80     42,26 Serie C
125 drago967         11,21 22,37 8,68   42,25 Serie C
126 GingeGuy   9,44 14,99 9,38 8,43       42,24 Serie C
127 filicardo         18,50   15,03 8,54 42,07 Serie C
128 datura80       9,07   9,60 8,77 14,51 41,95 Serie C
129 dicloteo 16,00 8,39 17,31           41,70 Serie C
130 jpkinter91 8,55 8,96 8,65 15,44         41,60 Serie C
131 El Pocho 84 28,63   12,04           40,67 Serie C
132 Pampers321 11,23 10,01       9,30 9,66   40,20 Serie C
133 GRANDEMAGO7 12,21   16,02 11,89         40,12 Serie C
134 samplace 13,80 12,72         13,58   40,11 Serie C
135 alfa155ts16v   31,17 8,73           39,89 Serie C
136 codadilup216 8,96 8,58 11,50 9,71         38,75 Serie C
137 ju29ro23 11,14   14,29 13,19         38,63 Serie C
138 Mao961   10,75 14,81 13,07         38,63 Serie C
139 luigid60   9,11   8,72     12,21 8,48 38,52 Serie C
140 ceresbob 8,67 9,86 9,48     10,46     38,47 Serie C
141 luanax88   11,87         11,96 14,25 38,07 Serie C
142 desmoasso 22,63 15,21             37,84 Serie C
143 Aramis_NH 8,33 9,35     8,55 10,54     36,78 Serie C
144 millenium229       9,11 17,02   10,38   36,52 Serie C
145 Aperol1967 11,99 13,94   10,26         36,19 Serie C
146 repdom93     8,13   11,30 16,74     36,17 Serie C
147 gattocat66 19,30   16,76           36,06 Serie C
148 Clock541 13,35   9,99 12,49         35,83 Serie C
149 aaantonio10 8,88 15,78 11,17           35,83 Serie C
150 AtaruMrboshi   22,04   13,32         35,36 Serie C
151 lupinterzo72 9,39 15,03     9,70       34,12 Serie C
152 gianpy43             25,23 8,70 33,94 Serie C
153 ULTRAS CT 46       11,99 8,86     12,39 33,24 Serie C
154 se8y10         23,20 10,00     33,20 Serie C
155 deesoft63         10,94   12,08 10,17 33,18 Serie C
156 grekaro 14,88 8,75   9,33         32,96 Serie C
157 mymind72   10,17 11,02 11,37         32,56 Serie C
158 Alfglobale         22,41 10,08     32,49 Serie C
159 gnampolo   9,81     9,05 11,72     30,58 Serie C
160 nebbia.pl       10,09 9,00 11,18     30,27 Serie C
161 awtasaby 10,59     19,03         29,62 Serie C
162 CAZZIACIDI             29,59   29,59 Serie C
163 gazzo17 14,68 14,69             29,38 Serie C
164 Narnim2 9,24 19,71             28,95 Serie C
165 lastwarriory   8,48   20,29         28,77 Serie C
166 7rosso   14,08   14,68         28,76 Serie C
167 zeruell       17,37       10,66 28,03 Serie C
168 ilCATANESE86 9,82       8,91 9,08     27,80 Serie C
169 klausco75 15,52             11,24 26,76 Serie C
170 1ORACLE   8,68   9,47   8,54     26,69 Serie C
171 alarodarsena     26,29           26,29 Serie C
172 54router   9,23 8,16         8,13 25,52 Serie C
173 moge65   10,69   14,34         25,03 Serie C
174 emro1   12,32   12,60         24,92 Serie C
175 Slaughterxx   8,36 15,80           24,16 Serie C
176 manciuncia         24,07       24,07 Serie C
177 Laredo61       9,56     13,76   23,32 Serie C
178 faxtry       23,08         23,08 Serie C
179 66maxx66   13,17 9,63           22,80 Serie C
180 mototopo645 9,01 13,67             22,68 Serie C
181 bricol77     12,90 9,51         22,42 Serie C
182 angiolyna       21,83         21,83 Serie C
183 Finianz   8,64   12,95         21,59 Serie C
184 ilBoss5   21,51             21,51 Serie C
185 maryjo878 10,32   10,87           21,19 Serie C
186 gabryKKstar   9,27 11,41           20,68 Serie C
187 lagnogna 9,88   10,60           20,48 Serie C
188 nicolangeloo         8,51 11,61     20,12 Serie C
189 fofo65         11,02   8,92   19,94 Serie C
190 philivey1991 10,52 9,31             19,84 Serie C
191 AUGPRO51 18,88               18,88 Serie C
192 macs68 8,79   10,05           18,84 Serie C
193 rosko71       9,03   9,54     18,57 Serie C
194 GIUBOL   9,48 8,22           17,70 Serie C
195 mcbino             17,45   17,45 Serie C
196 kiaemy8578 9,29 8,16             17,44 Serie C
197 Mishi75 17,42               17,42 Serie C
198 ido1969 8,71   8,28           16,99 Serie C
199 secuquik   8,30     8,68       16,98 Serie C
200 Ricc78       8,25   8,59     16,84 Serie C
201 pachy65 16,53               16,53 Serie C
202 Eriketto1               16,45 16,45 Serie C
203 2kappa38             14,80   14,80 Serie C
204 SCITT 999             14,57   14,57 Serie C
205 4rthur-69     14,46           14,46 Serie C
206 mototopoxx60   14,38             14,38 Serie C
207 MAC_GYVER342 14,31               14,31 Serie C
208 kobra4net       14,03         14,03 Serie C
209 paso73       13,88         13,88 Serie C
210 Damoleo   13,80             13,80 Serie C
211 closer19     13,68           13,68 Serie C
212 G.Sidoti 13,65               13,65 Serie C
213 pgrassi62           13,07     13,07 Serie C
214 xRukawax     13,02           13,02 Serie C
215 Nunziett'   12,94             12,94 Serie C
216 doctorwyzz 12,93               12,93 Serie C
217 Giulpadav   12,83             12,83 Serie C
218 Andrea86Pa 12,80               12,80 Serie C
219 77sebi77   12,13             12,13 Serie C
220 maurix70 11,89               11,89 Serie C
221 Pompiere13   11,70             11,70 Serie C
222 caralina68 11,69               11,69 Serie C
223 mastrobaio93   11,54             11,54 Serie C
224 drudivi   11,38             11,38 Serie C
225 EssentialMix               11,12 11,12 Serie C
226 heatpoker 10,98               10,98 Serie C
227 Papino73 10,82               10,82 Serie C
228 ottonero84         10,68       10,68 Serie C
229 erdugliano     10,47           10,47 Serie C
230 enzuccio50     10,22           10,22 Serie C
231 Elio273   10,22             10,22 Serie C
232 sassene   10,11             10,11 Serie C
233 TENERIFE98         10,09       10,09 Serie C
234 cincilla19       10,03         10,03 Serie C
235 uanitall     9,94           9,94 Serie C
236 PokerLadyKK             9,93   9,93 Serie C
237 maui1043         9,83       9,83 Serie C
238 marioinnesto     9,73           9,73 Serie C
239 Perendur   9,62             9,62 Serie C
240 Morut62 9,44               9,44 Serie C
241 Badlands66   9,40             9,40 Serie C
242 steven820772               9,35 9,35 Serie C
243 Gattaccia22     9,21           9,21 Serie C
244 Magic2163 9,19               9,19 Serie C
245 Fata1976             9,13   9,13 Serie C
246 230790 9,10               9,10 Serie C
247 mamasisi   9,07             9,07 Serie C
248 Lee Roy 7323     9,04           9,04 Serie C
249 LEYLA136   9,04             9,04 Serie C
250 PARIDE44           8,97     8,97 Serie C
251 moroo74       8,87         8,87 Serie C
252 adry64   8,78             8,78 Serie C
253 joker7231       8,65         8,65 Serie C
254 lelito1969 8,59               8,59 Serie C
255 battistons   8,55             8,55 Serie C
256 apachexxx       8,54         8,54 Serie C
257 ziomello80     8,51           8,51 Serie C
258 gegiofuz       8,48         8,48 Serie C
259 Negusbbc 8,44               8,44 Serie C
260 cupido65 8,40               8,40 Serie C
261 pacos100     8,25           8,25 Serie C
262 LordByron92     8,19           8,19 Serie C
263 alvaro239               8,18 8,18 Serie C
264 Hamlet89         8,13       8,13 Serie C

X Informazioni sui cookie

Il nostro sito web utilizza cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione. Puoi modificare le impostazioni sui cookie in qualsiasi momento. Se continui, acconsenti al loro utilizzo.